โรงเรียนจงฮั้ว
4 ถ.ท่าพลา   ตำบลนาสาร  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
เบอร์โทรศัพท์ 077341955
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสมาสต์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
19 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.4-6
กองบิน 7 โรงเรียนจงฮั้้ว
11 ธ.ค. 61 ถึง 14 ธ.ค. 61 สอบจุดปะสงค์ครั้งที่ 1
นักเรียนประถมศึกษา สอบจุดประสงค์ครั้งที่ 1 ทุกระดับชั้น
โรงเรียนจงฮั้ว ฝ่ายวิชาการ