ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
สรุปมาตรฐานการศึกษา ปี 2563
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.98 KB 246945
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.46 KB 246943