ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แนะนำบุคลากรจงฮั้ว
   4 พ.ย. 2562 กิจกรรมหน้าเสาธงเช้านี้ คุณครูอรุณี จินต์คณาพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบุคคล แนะนำบุคลากร 2 ท่านได้แก่ นางสาวนวลพรรณ สกุณา รับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และนางสาวเกวลี แกล้วกล้า รับตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ชั้นอนุบาล 2/1 
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,19:45   อ่าน 79 ครั้ง