ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการตรวจสอบ ความพร้อมของโรงเรียน ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19
16 มิ.ย. 2563 ผอ.สุทนต์ มณีฉาย คณะครูและบุคลากรโรงเรียนจงฮั้ว ต้อนรับ ผอ.นวพร  ทวีวิทย์ชาคริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนอนุบาลนวพร และคุณครูพรทิพย์  ชาสวัสดิ์ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินความพร้อมในการปฏิบัติงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายในสถานศึกษา ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2563,21:48   อ่าน 530 ครั้ง