ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
      วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2563  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจงฮั้ว ร่วมทำ พิธีไหว้ครู  เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครูและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูทุกท่าน ที่คอยอบรมสั่งสอนนักเรียน โดยจัดกิจกรรม 2 วัน เพื่อลดความแออัดในการทำกิจกรรม
      ผอ.สุทนต์  มณีฉาย  ประธานในพิธี ได้ทำพิธีเจิมหนังสือ และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เพื่อเป็นหลักในการดำรงชีวิตสืบไป  ทั้งนี้มีการมอบทุนการศึกษา จำนวน 24 ทุน จากเงินบริจาคของคณะกรรมการสมาคมกุศลสงเคราะห์แห่งอำเภอบ้านนาสาร ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2563,12:52   อ่าน 771 ครั้ง