ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง 13/5/65
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนจงฮั้วจัดการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล ๒-๓ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ในช่วงเช้า โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมดังนี้
๑. คุณจุกออน ชินธเนศ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนจงฮั้ว
๒. ผอ.ฐิติมา นาครพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจงฮั้ว
เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ปกครอง ทางโรงเรียนมีวิดีโอการประชุม เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายของโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕ และทราบผลสรุปของปีการศึกษาที่ผ่านมา
ทางโรงเรียนจงฮั้วและผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงคณะครูและบุคลากร ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ในการเข้ารับชมการประชุมมา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณค่ะ
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2565,06:44   อ่าน 33 ครั้ง