ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีนักเรียนแข่งขัน สสวท.
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๖๕โดยเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ การสอบรอบแรกวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีนักเรียนที่ผ่านและได้สอบต่อรอบสอง จำนวน ๔ คน ดังรายชื่อต่อไปนี้             		</td>
               </tr>
							            
            </table>

            
					 
           <link rel=
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,08:17   อ่าน 40 ครั้ง