ภาพกิจกรรม
เปิดเทอมภาคเรียน 1/2565
เมื่อเวลา ๐๘:๐๐ น. วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ท่านผู้อำนวยโรงเรียนจงฮั้ว ผอ.ฐิติมา นาครพัฒน์ กล่าวต้อนรับนักเรียนสำหรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕ อย่างเป็นทางการ โดยได้จัดการเรียนการสอนแบบ on-site ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการได้ฝากถึงการจัดการดูแลภายใต้มาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด ๑๙ การดูแลรักษาความสะอาดภายในสถานศึกษา และขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนหนังสืออย่างมีความสุขตลอดการเรียนในปีการศึกษานี้
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,08:21   อ่าน 29 ครั้ง