ภาพกิจกรรม
ฐานกิจกรรมพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียน ป.1-ป.3
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน เป็นฐานกิจกรรมพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียน ซึ่งมีทั้งหมด 8 ฐาน จัดกลุ่มนักเรียนและสลับกันเวียนเข้าฐานกิจกรรมดังนี้
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2565,19:32   อ่าน 20 ครั้ง