โรงเรียนจงฮั้ว
4 ถ.ท่าพลา   ตำบลนาสาร  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
เบอร์โทรศัพท์ 077341955
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง จันทร์ชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :